Tadeusz Rozewicz im Teatr Studio am Salzufer

“Tadeusz Rozewicz im Teatr Studio am Salzufer”

Ein Film von Janina Szarek / Olav Münzberg
und Axel Hartwig.